Koulutus

Valmennuksellista ja verkostoivaa täydennyskoulutusta 

kasvatus-, ohjaus-, opetus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille.

Koulutukset:

KOHDERYHMÄ:

Nuorten psyykkinen valmentaja -koulutus nuorten ja perheiden parissa työskenteleville kasvatus-, ohjaus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

TEOREETTINEN VIITEKEHYS:

Valmennuksellinen osaaminen yhdistää positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisen lähestymistavan ja kognitiivisen käyttäytymisteorian, nuoren omaa potentiaalia kirkastavaksi ja voimavaroja vahvistavaksi, suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi. Koulutus antaa välineitä nuorta kannustavalle, kuuntelevalle ja nuoren omia oivalluksia herättävälle kohtaamiselle.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET:

Koulutus antaa sinulle erinomaiset taidot nuoren kohtaamiseen omien kysymystensä, elämäntilanteensa, muutosten ja itsenäistymisen keskellä.

Ainutlaatuinen Nuorten psyykkinen valmentaja-koulutus keskittyy nuoren elämän kysymyksiin, iloihin ja haasteisiin, murrosiän myllerrykseen, itsenäistymisen ja pysyvyyden tasapainoiluun, identiteetin kehitykseen,  omiin valintoihin, arvomaailmaan, hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin.

Valmennuksellinen osaaminen on prosessi, joka kehittyy oman kokemuksen ja oivallusten myötä. Opiskellessasi nuoren ja vanhempien kohtaamisen taitoja, vahvistat omaa itsetuntemustasi, arvomaailmaasi ja voimavarojasi, kirkastat onnistumisiasi ja potentiaaliasi. Harjoitusvalmennusten avulla vahvistat valmennuksellista osaamistasi ja työotettasi.

Nuorten psyykkinen valmentaja-koulutus on voimaannuttava, työnohjauksellinen ja vahvuuksiasi kirkastava. Koulutus antaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä itsesi äärelle. Samalla, kun asiantuntemuksesi ja valmennuksellinen osaamisesi karttuvat, myös oma itsetuntemuksesi, omien arvojesi mukainen elämä ja oma hyvinvointisi lisääntyvät.

Valmennuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva, elämästään nauttiva ja itsestään vastuunkantava ihminen.

KOULUTUKSEN RAKENNE: 

  • Koulutus sisältää 16 lähipäivää   
  • kaksi peräkkäistä lähipäivää / kuukausi,
  • klo 9-15
  • Asiatiedon lisäksi vuorovaikutusta ja valmennuksellista osaamista kehittäviä harjoituksia.
  • Läsnäolovelvollisuus.
  • Lähipäivien väleissä harjoitustehtäviä ja -valmennuksia, lopputyö/kehittämistehtävä

 KOULUTUKSEN TEEMAT: 

1. Valmennus, valmennuksellinen työote, ratkaisukeskeinen lähestymistapa
2. Positiivinen psykologia, voimavarojen ja potentiaalinen vahvistaminen
3. Kognitiivinen kolmio, uskomukset, tunteet
4. Itsetuntemus, itsearvostus, itsetunto, identiteetti
5. Sosiaaliset taidot
6. Kiusaaminen
7. Seksuaali-identiteetti
8. Ihmissuhteet – vanhemmat, sisarukset, kaverit, ystävät, seurustelu
9. Osallisuus, aktiivisuus, harrastukset, vaikuttaminen
10. Neuropsykiatriset oireyhtymät
11. Mielen ja tunne-elämän haasteet, ahdistus, masennus
12. Stressinhallinta, rentoutuminen
13. Resilienssi
14. Arjen rytmi, liikunta, ruokailu, uni, lepo, palautuminen, terveys
15. Arvot, hyvät ja huonot valinnat, päihteet, talous
16. Tulevaisuus, unelmat, haaveet, suunnitelmat, tavoitteet
17. Vanhemmuus – yhteistyö, haastavan vanhemman kohtaaminen, vanhemmuuden tukeminen
18. Moniammatillinen, monialainen yhteistyö

KOULUTTAJAT:

Vastuukouluttaja:
Ria Sadelin, 20-vuoden työkokemus lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä koulumaailmassa ja sosiaali- ja kasvatusalalla. Koulutukselta: Sosiaalipedagogi YTM, opettaja, opinto-ohjaaja, ProKoulu-ohjaaja, Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, NLP Master Practitioner, NLP Personal Coach, LCF Life Coach.  

Asiantuntijaluennoitsija:
Nuorisopsykiatrian asiantuntija

HAKEMINEN JA LISÄTIEDOT:

Lähetä hakemuksesi tai kysy lisätietoja alla olevan Ota yhteyttä -painikkeen kautta tai lähettämällä sähköpostia: info@cairos.fi

Kerro hakemuksessa

  • Etu- ja sukunimesi
  • Yhteystietosi: puhelinnumero, osoite ja sähköposti
  • Työpaikkasi ja sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan koulutuksesi
  • Kerro lyhyesti, miksi koulutus kiinnostaa sinua

KOHDERYHMÄ:

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus-, ohjaus- ja opetusalan ammattilaisille täydennyskoulutukseksi.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET:

  • Koulutus antaa käytännön keinoja toimia neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa käypähoitosuositusten mukaisesti.
  • Koulutus toimii erinomaisesti myös haastavassa tilanteessa olevien auttamiseen, vaikka ei ole diagnosoitua erityispiirrettä.
  • Ratkaisukeskeinen lähestymistapa arjen haasteisiin.
  • Tuetaan asiakkaan omien taitojen ja voimavarojen kehittymistä, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistumista sekä myönteisen tulevaisuuskuvan rakentumista.
  • Koulutuksen tavoitteena on tarjota tietoa neuropsykiatrisista erityispiirteistä (ADHD, Autismin kirjo, Tourette, kehityksellinen kielihäiriö), sekä
  • lisätä koulutettavan valmennuksellista osaamista
  • antaa koulutettavalle myönteisiä ja konkreettisia työmenetelmiä, joita voi hyödyntää nykyisessä työssä tai toimiessa neuropsykiatrisena valmentajana.

KOULUTUKSEN RAKENNE:

  • Koulutus sisältää 15 lähipäivää
  • Kahtena peräkkäisenä päivänä kuukaudessa, klo 9-15
  • Koulutus on käytännönläheinen ja lähipäivissä on läsnäolovelvollisuus.
  • Lähijakson päätteeksi annetaan omassa työssä toteutettava etätehtävä.
  • Lähipäivät sisältävät teoriatietoa, mutta ovat myös koulutukseen osallistuvalle voimauttava ja työnohjauksellinen prosessi.
  • Lähipäivät järjestetään Tampereen ytimessä, tarkempi paikka ilmoitetaan koulutukseen valituille.

KOULUTUKSEN TEEMAT:

  • Mitä on valmennus?
  • Valmennuksellinen työote
  • Valmennusprosessi ja valmennuksen keinot
  • Valmentajana toimiminen
  • Eri-ikäisten valmentaminen
  • Yksilövalmennus, ryhmien valmennus, perheen valmennus
  • Ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteet ja taustateoria
  • Kognitiivisen käyttäytymistieteen ja positiivisen psykologian näkökulma tiedonkäsittelyyn
  • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja kuntoutus
  • Toiminnanohjaus ja toiminnanohjauksen häiriöt neuropsykologian näkökulmasta

KOULUTTAJAT:

Vastuukouluttaja:
Ria Sadelin, 20-vuoden työkokemus lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä koulumaailmassa ja sosiaali- ja kasvatusalalla. Koulutukselta: Sosiaalipedagogi YTM, opettaja, opinto-ohjaaja, Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, NLP Master Practitioner, NLP Personal Coach, LCF LifeCoach.  

Asiantuntijaluennoitsija:
Autisminkirjoon erikoistunut psykiatrian erikoislääkäri

LISÄTIETOJA JA HAKEMINEN: 

Lähetä hakemuksesi tai kysy lisätietoja alla olevan Ota yhteyttä painikkeen kautta tai lähettämällä sähköpostia: info@cairos.fi


Kerro hakemuksessa

  • Etu- ja sukunimesi
  • Yhteystietosi: puhelinnumero, osoite ja sähköposti
  • Työpaikkasi ja sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan koulutuksesi
  • Kerro lyhyesti, miksi koulutus kiinnostaa sinua
HAE KOULUTUKSEEN TAI KYSY LISÄÄ: