Koulutus

Valmennuksellista ja verkostoivaa täydennyskoulutusta kasvatus-, ohjaus-, opetus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille.

Nykyiset koulutukset:

YOUTH COACH

Koulutus antaa sinulle erinomaiset taidot nuoren kohtaamiseen omien kysymystensä, elämäntilanteensa, muutosten ja itsenäistymisen keskellä.

Ainutlaatuinen Youth Coach-koulutus keskittyy nuoren elämän kysymyksiin, iloihin ja haasteisiin, murrosiän myllerrykseen, itsenäistymisen ja pysyvyyden tasapainoiluun, nuoren omiin valintoihin, arvomaailmaan, hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin.

Valmennuksellinen osaaminen yhdistää positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisen lähestymistavan ja kognitiivisen käyttäytymisteorian, nuoren omaa potentiaalia kirkastavaksi ja voimavaroja vahvistavaksi, suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi. Koulutus antaa välineitä nuorta kannustavalle, kuuntelevalle ja nuoren omia oivalluksia herättävälle kohtaamiselle.

Valmennuksellinen osaaminen on prosessi, joka kehittyy oman kokemuksen ja oivallusten myötä.

Youth Coach-koulutus on voimaannuttava, omia arvoja ja vahvuuksia kirkastava. Olet sitten nuoren vanhempi tai nuorten ja perheiden parissa työskentelevä ammattilainen, Youth Coach-koulutus antaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä itsesi äärelle. Samalla, kun asiantuntemuksesi ja valmennuksellinen osaamisesi karttuvat, myös oma itsetuntemuksesi, omien arvojesi mukainen elämä ja oma hyvinvointisi lisääntyvät.

Valmennuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva, elämästään nauttiva ja itsestään vastuunkantava ihminen.

KOULUTUS: 

– Lähipäivät 2 peräkkäistä lähipäivää / kuukausi 
– Klo 9-15 / 10-16
– Lähipäivät teorian lisäksi vuorovaikutusta ja valmennuksellista osaamista kehittäviä harjoituksia. Läsnäolovelvollisuus.
– Lähipäivien väleissä kirjallisuutta, harjoitustehtäviä, lopputyö/kehittämistehtävä

RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA

KOHDERYHMÄ:

– Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus-, ohjaus- ja opetusalan ammattilaisille täydennyskoulutukseksi.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET:

– Koulutus antaa käytännön keinoja toimia neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa käypähoitosuositusten mukaisesti.

– Koulutus toimii erinomaisesti myös haastavassa tilanteessa olevien auttamiseen, vaikka ei ole diagnosoitua erityispiirrettä.

– Ratkaisukeskeinen lähestymistapa arjen haasteisiin.

– Tuetaan asiakkaan omien taitojen ja voimavarojen kehittymistä, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistumista sekä myönteisen tulevaisuuskuvan rakentumista.

– Koulutuksen tavoitteena on tarjota tietoa neuropsykiatrisista erityispiirteistä (ADHD, Autismin kirjo, Tourette, kielellinen erityisvaikeus), sekä

– lisätä koulutettavan valmennuksellista osaamista

– antaa koulutettavalle myönteisiä ja konkreettisia työmenetelmiä, joita voi hyödyntää nykyisessä työssä tai toimiessa neuropsykiatrisena valmentajana.

KOULUTUKSEN RAKENNE:

– Koulutus sisältää 14 lähipäivää
– Kahtena peräkkäisenä päivänä kuukaudessa, klo 9-15
– Koulutus on käytännönläheinen ja lähipäivissä on läsnäolovelvollisuus.
– Lähijakson päätteeksi annetaan omassa työssä toteutettava etätehtävä.
– Lähipäivät sisältävät teoriatietoa, mutta ovat myös koulutukseen osallistuvalle voimauttava ja työnohjauksellinen prosessi.
– Lähipäivät järjestetään Tampereen ytimessä, tarkempi paikka ilmoitetaan koulutukseen valituille.

KOULUTUKSEN TEEMAT:

– Mitä on valmennus?
– Valmennuksellinen työote
– Valmennusprosessi ja valmennuksen keinot
– Valmentajana toimiminen
– Eri-ikäisten valmentaminen
– Yksilövalmennus, ryhmien valmennus, perheen valmennus
– Ratkaisukeskeisyyden perusperiaatteet ja taustateoria
– Kognitiivisen psykologian näkökulma tiedonkäsittelyyn
– Neuropsykiatriset oireyhtymät ja kuntoutus
– Toiminnanohjaus ja toiminnanohjauksen häiriöt neuropsykologian näkökulmasta

KOULUTTAJAT:

Vastuukouluttaja:
Ria Sadelin, 20-vuoden työkokemus lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä koulumaailmassa ja sosiaali- ja kasvatusalalla. Koulutukselta: Sosiaalipedagogi YTM, opettaja, opinto-ohjaaja, Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, NLP Master Practitioner, NLP Personal Coach, LCF LifeCoach.  

Asiantuntijaluennoitsija:
Autisminkirjoon erikoistunut psykiatrian erikoislääkäri

Lisätietoja ja hakeminen koulutukseen tapahtuu sähköpostitse info@cairos.fi kautta.
Kerro hakemuksessa

– Etu- ja sukunimesi
– Yhteystietosi: puhelinnumero, osoite ja sähköposti
– Työpaikkasi ja sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan koulutuksesi
– Kerro lyhyesti, miksi koulutus kiinnostaa sinua

Ota yhteyttä
Facebook
Instagram